Oxygen Audio O2

Záruka

Na výrobky Oxygen Audio O2 je poskytována záruka 2 roky od data prodeje.Ze záruky jsou vyňaty:

* poškození nesprávným použitím a nesprávnou instalací výrobku

* poškození vlivem nesprávného napětí či přírodních katastrof

* nevhodně opravované nebo pozměněné výrobky, které byly otevřeny jiným než autorizovaným servisem

V rámci záruky jsou odstraňovány výrobní nebo materiálové závady za těchto podmínek:

* výrobek je vrácen v původním obalu a s příslušenstvím

* výrobek byl pořízen u autorizovaného obchodníka značky Oxygen Audio O2 v České republice